Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)
  Porovnať Slovenčina / EUR

  Zvoľte si jazyk


  Zvoľte si menu


  Košík

  Prací prášek REX color 50 PD

  Prášek na praní barevného prádla.  Zobraziť viac

  Vaša cenaEUR 10,45
  Vaša cena bez DPH8,71
  Kód: 5120-005-000-50
  Jednotka: ks

  Prášek na praní barevného prádla.

  Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny. Po ručním praní si důkladně opláchněte ruce vodou a ošetřete vhodným kosmetickým krémem. Zabraňte kontaktu s očima. Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

  Složení: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, polykarboxyláty, fosfonáty, zeolity, Enzymy, Parfém.

  Signálním slovo (CLP) : Varování
  Standardní věta o nebezpečnosti ( CLP ): H319 Způsobuje vážné podráždění očí

  Pokyny pro bezpečné zacházení ( CLP ): P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
                                                            P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
                                                            P280 Používejte ochranné brýle
                                                            P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou
                                                            P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření