Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)
  Porovnať Slovenčina / EUR

  Zvoľte si jazyk


  Zvoľte si menu


  Košík

  Prací prášek ROBETA, 600g

  Prášek na praní, univerzální.  Zobraziť viac

  Vaša cenaEUR 1,15
  Vaša cena bez DPH0,96
  Kód: 5120-001-000-00
  Jednotka: ks

  Prášek na praní, univerzální.

  Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny. Po ručním praní si důkladně opláchněte ruce vodou a ošetřete vhodným kosmetickým krémem. Zabraňte kontaktu s očima. Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

  Složení : <5% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém

  Signální slovo (CLP): Varování

  Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí

  Pokyny pro bezpečné zacházení:
  Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

   

  Základní

  Váha
  Váha
  600 g